لطفا کمی صبر کنید

پیش بینی ایجاد ۶۹ هزار شغل جدید در بخش کشاورزی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: ایجاد ۶۹ هزار شغل در بخش کشاورزی، در قالب بسته اشتغال فراگیر کشور پیش بینی شده است.