لطفا کمی صبر کنید

سرکار گذاشتن سازمان امور مالیاتی از سوی ۴۰ بانک و موسسه/ حساب‌های بانکی همچنان حبس است

طبق قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی باید اطلاعات حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان مالیات قرار دهند اما با وجود گذشت ۲ سال این اطلاعات حبس شده و سازمان سرکار است.