لطفا کمی صبر کنید

ورود یک اپراتور مجازی به عرصه مخابراتی کشور

گروه شرکت‌های شاتل با راه اندازی تجاری خدمات موبایلی و ثابت خود عملا وارد رقابت در عرصه این خدمات در کشور شد.