لطفا کمی صبر کنید

"کرباسیان" باید لیدر اقتصادی کشور باشد

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: اقتصاد کشور، امروز نیازمند یک مدیر با درایت، توانمند و طلب کننده از سایر بخش‌های اقتصادی است.