لطفا کمی صبر کنید

وارداتچیها طلبکار شدند/ جار و جنجال برای واردات بیشتر

در طی ده سال اخیر ذائقه مصرفی مردم با واردات گسترده کالاهای لوکس تغییر کرده و فضا به قدری سنگین شده که وارداتچیها از انواع تریبون ها برخوردارند و به صورت رسمی شکایت خود از مقامات دولت بابت تاخیر در واردات را علنی میکنند.