لطفا کمی صبر کنید

صدور مجوز گمرکی برای تجارت مواد غذایی در ۳۰ دقیقه

مدیر کل اداره نظارت بر غذای سازمان غذا و دارو درباره روش صدور مجوز برای محصولات غذایی در گمرک گفت : مجوزهای الکترونیکی در گمرک تجارت مواد غذایی را آسان کرده است.