لطفا کمی صبر کنید

تغییر نگرش روس‌ها به توافق اوپک

- کاهش بهای نفت،کشورهای امضاکننده توافق کاهش تولید نفت از جمله روسیه را برآن داشته تا توافق ماه می را در نوامبر برای سومین بار تمدید کنند.