لطفا کمی صبر کنید

زمان برگزاری انتخابات داخلی اتاق اصناف در هاله‌ای از ابهام/مقامات تنها به روی کاغذ رئیس هستند

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف گفت: زمان دقیق برگزاری انتخابات داخلی هیئت رئیسه اتاق اصناف مشخص نیست.