لطفا کمی صبر کنید

اجاره بها همچنان بر طبل گرانی می کوبد

 در حالی که موج دوم و پایانی جابجایی در بازار اجاره از حدود 10 روز پیش اغاز شده است، بررسی ها نشان می دهد افزایش قیمت ها در این بازار بیش از انتظار بوده است.