لطفا کمی صبر کنید

روش کنونی نوسازی بافت فرسوده کارایی ندارد/ با درج آگهی بافت فرسوده نو نمی‌شود

عضو انجمن انبوه سازان با تاکید بر این‌که روش کنونی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برای نوسازی بافت‌های فرسوده کارایی ندارد،گفت:اقدام شرکت مذکور در درج آگهی برای نوسازی بافت فرسوده مانند این است که مردم بخواهند برای خرید خودرو در مزایده شرکت کنند.