لطفا کمی صبر کنید

موانع شناختى اقتصاد ایران کدامند؟

نرخ بهره هر چه پایین تر باشد بهتر است . نرخ بهره بالا براى اقتصاد خوب نیست . سیاستمدارانى که در ایران در مورد نرخ بهره صحبت میکنند به طور مستمر در مورد زیانهاى نرخ بهره بالا گوشزد میکنند در حالیکه نرخ بهره خوب و بد ما نداریم.