لطفا کمی صبر کنید

"ژن های خوب" مانع خروج اقتصاد از رکود و بیکاری شده‌اند

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با بیان این که دولت دوازدهم باید مصمم به ساماندهی اقتصاد، تحقق اقتصاد مقاومتی و برخورد با "ژن های خوب" عرصۀ اقتصاد باشد گفت: در غیر اینصورت روز به روز باید منتظر خبرهای بیشتری از رکود و تورم و بیکاری باشیم.