لطفا کمی صبر کنید

تشکیل وزارت برنامه و بودجه مغایر اصل۱۲۶ قانون اساسی است

سخنگوی دولت در واکنش به طرح تشکیل سازمان برنامه و بودجه گفت: برنامه و بودجه از وظایف شخص رئیس جمهور است، بنابراین چنین طرحی در تعارض با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است.