لطفا کمی صبر کنید

بافت‌های فرسوده عامل هدر رفت انرژی/مصرف انرژی در ایران ٥ برابر جهان است

قربانخانی گفت:قانون گذار باید قانون جامعی برای صرفه جویی انرژی در نظر بگیرد،زیرا بافت های فرسوده در كشور عامل هدررفت منابع و انرژی به شمار می آیند.