لطفا کمی صبر کنید

120 هزار خانوار، بد مسکنی را تجربه مي‌كنند