لطفا کمی صبر کنید

حداکثر وامی که برای خرید خانه می‌توان گرفت

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: در ایران نمی‌توانیم ۸۰ درصد قیمت خانه را به متقاضیان تسهیلات بدهیم.