لطفا کمی صبر کنید

توان صادرات غیر نفتی ایران ۶۰ میلیارد دلار در سال است

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: کشور برای 60 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ظرفیت دارد.