لطفا کمی صبر کنید

صدور مجوز تعیین تکلیف سپرده‌های تا ۳ میلیون افضل توس

بانک آینده با ارایه جدول زمانبندی، از صدور مجوز انتقال سپرده‌های تا سقف ۳ میلیون تومان به حساب‌های متناظر این بانک خبر داد.