لطفا کمی صبر کنید

اصلاح ساختار نظام بانکی تنها راه برون رفت از موانع بزرگ اقتصادی است

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: تنها راه بهبود و برون رفت از موانع بزرگ پیش روی اقتصاد کشور اصلاح ساختار نظام بانکی است.