لطفا کمی صبر کنید

بالاترین سهم کارت‌های بانک صادرات ایران در نظام بانکی

​بانک صادرات ایران با عرضه بیشترین تعداد کارت برداشت و کارت اعتباری صادره در کل شبکه بانکی کشور، مقام اول را در این زمینه حفظ کرده و به طور متوسط سهم سپهر کارتهای بانک صادرات ١٨ درصد است.