لطفا کمی صبر کنید

عقب ماندگی ۱۰ هزار میلیاردی وصول مالیات

تحقق درآمد مالیاتی چهار ماهه امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان از رقم مصوب عقب ماند، تا پیامد شفاف نشدن وصولی‌ها براساس اطلاعات حساب‌های بانکی بازهم خودنمایی کند.