لطفا کمی صبر کنید

ابلاغ اولویت‌های تخصصی تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهوری به وزیر کار

در ضمیمه حکم دکتر روحانی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌وکار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه تاکید شده است.