لطفا کمی صبر کنید

شافعی: ایران پل تجاری فرانسه با بازار ۴۵۰ میلیون نفری

رییس اتاق بازرگانی ایران در همایش ایران- فرانسه گفت: ایران پل تجاری فرانسه با بازار ۴۵۰ میلیون نفری منطقه است.