لطفا کمی صبر کنید

برای سد سازی نمی‌توان حکم کلی صادر کرد/ سدها در بهترین حالت هم اما و اگر دارند

اسفندیاری گفت: اثرات مثبت و منفی هر اقدامی باید این اثرات بدرستی پیش بینی و شناخته شوند و در تصمیم گیری ها دخالت داده شود، باید دید سدسازی چه نیازهایی را تامین می کند و چقدر برای جامعه حیاتی هستند.