لطفا کمی صبر کنید

حل معضل بیکاری از طریق ساماندهی منابع انسانی

عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی گفت: برای دستیابی به اهداف ۱۴۰۴، راهی جز مدیریت خوب و منظم شرکتها و استفاده بهینه از منابع انسانی وجود ندارد.