لطفا کمی صبر کنید

رفع تصرف بیش از ۴ هکتار اراضی ملی

سرپرست اداره منابع طبیعی شمیرانات گفت: از ابتدای امسال، ۴۷ هزار و ۲۷۱ مترمربع اراضی ملی این شهرستان به ارزش تقریبی ۹۴ میلیارد تومان، رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.