لطفا کمی صبر کنید

جزئیات طرح حذف برچسب قیمت کالاها

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت گفت:به منظور بررسی جامع و حصول ‏اطمینان از تحقق اهداف طرح حذف درج قیمت کالاها ،اجرای این طرح به تعویق افتاده ‏است.