لطفا کمی صبر کنید

فعالیت بیش از ۳ هزار دفتر فنی مهندسی بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی در روستا‌ها

معاون اموربازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از فعالیت بیش از ۳ هزار دفتر فنی مهندسی بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی در روستا‌ها خبر داد.