لطفا کمی صبر کنید

تثبیت نرخ ارزهای بانکی در بانک مرکزی

تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه سبب شد تا نرخ اعلامی 39 ارز عمده در بانک مرکزی نسبت به دیروز تغییری نداشته باشد.