لطفا کمی صبر کنید

ارتفاع بارش‌ها ۱۶۵ میلیمتر/ روند مثبت بارندگی در حوضه‌های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بتدای سال آبی جاری تا ۲۲ خرداد ماه سال جاری ارتفاع بارش‌های جوی به ۱۶۵.۶ میلیمتر رسیده است.