لطفا کمی صبر کنید

نگاهی به کیفیت سنگین‌وزن‌های خودرویی

بررسی گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در اردیبهشت ماه نشان از ثبات در کیفیت خودروهای سنگین دارد.