لطفا کمی صبر کنید

رکوردشکنی ایرانول در تولید، فروش و صادرات روغن‌موتور و تقسیم سود 2000 میلیاردی

مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به 29اسفندماه 1396 شرکت نفت ایرانول با حضور بیش از 98 درصد سهامداران در سالن تلاش وزارت‌کار برگزار شد .