لطفا کمی صبر کنید

کشت زیتون در ۸۶ هزار هکتار باغ

مجری طرح زیتون گفت: ۸۶ هزار هکتار از باغ های ایران به زیر کشت زیتون رفته است.