لطفا کمی صبر کنید

پیروزبخت: ­همه فعالیت های استانداردسازی باید بر مبنای فناوری اطلاعات باشد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره رویکرد نوین سازمان بین المللی استاندارد (ISO ) گفت : همه فعالیت‌های استانداردسازی در دنیا بر مبنای فناوری اطلاعات پیش می رود و این رویکرد جدید باید در دستور کار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان قرار گیرد.