لطفا کمی صبر کنید

حضور مقامات دریایی و بندری ایران در گردهمایی پاناما

گردهمایی کشورهای صاحب بندر همزمان با گرامیداشت روز جهانی دریانوردی و به مدت دو روز ، در کشور پاناما در حال برگزاری است.