لطفا کمی صبر کنید

طرح تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه رد شد

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از رد طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه در این کمیسیون خبر داد.