لطفا کمی صبر کنید

مرکز آمار در هیچ دوره‌ای تسلیم خواسته‌های سیاسی نشده است