لطفا کمی صبر کنید

­افزایش 203 درصدی حمل محموله های بین المللی در بخش کانتینری کشتیرانی ایران

برغم تردد 17 خط کانتینری بزرگ بین المللی به بندر شهید رجایی، عملکرد شرکت حمل و نقل کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه نخست امسال 450 هزار TEU در این بندر بوده است.