لطفا کمی صبر کنید

رویکرد جهانی سیاست های مسکن ؛ خانه های متناسب با درآمد

همبستگی شهری شدن با توسعه و شکوفایی مهم است که کمک می‌کند سیاست‌های مسکن به سوی ساخت خانه‌های متناسب با درآمد حرکت کند.