لطفا کمی صبر کنید

پست در کنار خصوصی‌ها رقابت می‌کند

مدیر عامل شرکت پست با اشاره به ورود دو اپراتور خصوصی به بخش خدمات پستی بیان کرد: قرار نیست شرکت های خصوصی بازار انحصاری برقرار کنند؛ ورود این اپراتورها برای رقابت و هم افزایی بیشتر به منظور خدمات‌رسانی بهتر به مردم است.