لطفا کمی صبر کنید

آیا گرانی دلار با پرداخت یارانه ارتباط دارد؟

رئیس اتاق ایران و چین گفت: دولت نتوانسته قیمت دلار را کنترل کند چرا که هزینه های بی موردی را بر خود تحمیل کرد که یکی از آنها پرداخت یارانه ی ۷۰ میلیون نفر است.