لطفا کمی صبر کنید

طرح رجیستری موبایل چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

عضو هیات مدیره فدراسیون واردات گفت:با رجیستر شدن گوشی ها، شفافیت بازار افزایش یافته و این موضوع قطعا به سود همه ذینفعان اقتصاد کشور خواهد بود و واردکنندگان رسمی، با تمام توان از این طرح حمایت می کنند.