لطفا کمی صبر کنید

رشدِ برندِ koton ترکیه در دولت روحانی

این برند با کیفیت درجه 3، توانسته در طی 4 سال 5 فروشگاه در تهران و تعدادی دیگر در شهرهای شمالی و مشهد، ارومیه و تبریز تأسیس کند.