لطفا کمی صبر کنید

توقف ٢٠ درصد از واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به آمارهای موجود از توقف حدود ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خبر داد.