لطفا کمی صبر کنید

1000 روستای محصول‌محور در کشور ایجاد خواهیم کرد

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با طرح «روستا تعاون» تا پایان سال جاری تعداد 1000 روستای محصول‌محور در کل کشور ایجاد خواهیم کرد که سهم استان ایلام 36 روستا خواهد بود.