لطفا کمی صبر کنید

سردخانه بانک ژن و سامانه فرآوری بذر غلات آبی موسسه اصلاح بذر افتتاح شد

مشاور وزیر جهاد کشاورزی هدف از واگذاری تولید بذر را افزایش کیفیت و کمیت بذر و استفاده از فرصت‌های بخش خصوصی عنوان کرد.