لطفا کمی صبر کنید

تربیت ۱۰ هزار نیروی امنیت سایبری در دستور کار

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هر چه اقتدار ما بیشتر شود، آماج حملات بیشتری قرار می‌گیریم، از ترتیب ۱۰ هزار نیروی امنیت سایبری در چهار سال خبر داد.