لطفا کمی صبر کنید

وضعیت عادی فرودگاه‌های کشور با وجود پیش‌بینی طوفان

فرودگاه‌های اصلی ایران با وجود پیش‌بینی بر هم خوردن اوضاع جوی در ساعات پایانی امروز شرایط عادی برای ادامه پروازها خواهند داشت.