لطفا کمی صبر کنید

آغاز تحویل خودرو 2008 با موعد مهرماه

عرضه این محصول به مشتریان با زمان تحویل مهرماه وبر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، از سوی شرکت ایکاپ در حال انجام است.