لطفا کمی صبر کنید

ارتباط گرانی دلار با پرداخت یارانه نقدی به ۷۰ میلیون نفر

دولت نتوانسته قیمت دلار را کنترل کند چرا که هزینه های بی موردی را بر خود تحمیل کرد که یکی از آنها پرداخت یارانه ی ۷۰ میلیون نفر است.